ஆபாச படம் காட்டினார் என்று இயக்குனர் மீது நடிகை புகார்