உலகிலேயே மிக விலை உயர்ந்த பொருளை வாங்கிய முன்னணி நடிகையின் கணவர் மேலும் விவரம் உள்ளே