ரஜினியின் இந்த படத்தை ரிமேக் செய்யவேண்டும்.. தனுஷின் ஆசை