தல அஜித்தின் அடுத்த படம் குஸ்பு உடம்பை குறைத்ததற்கான காரணம் மேலும் விவரம் உள்ளே