நயன்தாராவுக்கு முறையாக நடைபெற்ற திருமணம் தல தளபதி ரசிகர்களின் ஒற்றுமை