2வது வாரத்தில் தனுஷின் பட்டாஸ் படத்திற்கு இப்படி ஒரு வரவேற்பா?- மாஸ் வெற்றி