மிக மோசமான நிலையில் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், மருத்துவமனை அறிக்கை