உணவு பொருளில் தல அஜித்தை வைத்து ரசிகர் செய்த விஷயம், ஆச்சிரியத்தில் மூழ்க வைத்த வீடியோ