முதல் முறையாக எ ஆர் ரஹ்மான் மீது புகார் மேலும் பல தகவல்கள் உள்ளே